Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Maria Letizia Jaccheri

Institutt for informatikk (Professor) - UiT Norges arktiske universitet

Institutt for datateknologi og informatikk (Professor) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Jaccheri-bilde

Kontaktinfo


UiT Norges arktiske universitet

E-post

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post

Hjemmeside
http://www.idi.ntnu.no/~letizia/

Annet

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Datateknologi

Emner

Dataspill

Interaksjonsdesign

Software engineering

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer