Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Herner Sæverot

Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag (Professor) - Høgskulen på Vestlandet

Sæverot-bilde

Kontaktinfo


Høgskulen på Vestlandet

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Kombinerte forskningsmetoder

Pedagogikk

Utdanning for bærekraftig utvikling

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer