Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Annick Ingrid Prieur

Prieur-bilde

Kontaktinfo


Annet

Bakgrunn

Bakgrunn

Annick Prieur er utdannet magister i kriminologi (1987) og dr.polit i sosiologi (1993), begge deler fra Universitetet i Oslo. Hun har siden 1999 hatt hovedstilling ved Aalborg Universitet, siden 2006 som professor. Samme år ble hun også ansatt som professor II i kriminologi ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO. Her har hun primært oppgaver i forbindelse med Instituttets forskning samt bedømmelser (stillinger og ph.d.-avhandlinger), men også enkelte undervisnings- og veiledningsoppgaver.

Faglig kompetanseområder

Prieur har tidligere arbeidet med kjønn- og seksualitetsforskning, og skrev doktoravhandling om et miljø av transvestittprostiuerte i Mexico. Hun har senere arbeidet med innvandrerforskning og med Pierre Bourdieus sosiologi. Siden 2003 har hun ledet et forskningsprosjekt om sosiale forskjeller hvor byen Aalborg brukes som case for en diskusjon om betydningen av klasser i dagens samfunn.

Vitenskapsdisipliner

Emner