Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Sigridur Gudmarsdottir

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag (Førsteamanuensis) - VID vitenskapelige høgskole

Gudmarsdottir-bilde

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

Annet

Besøksadresse
Førsteamanuensis ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelse og forskningssenteret for Misjon og Globale Studier.ved VID vitenskapelige høgskole Sykehusvegen 23, 9013 Tromsø.

Privat e-post

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Teologi

Emner

Dekonstruktiv teologi

Feministisk teologi

Kjønn og teologi

Konstruktiv teologi

Kontekstuell teologi

Postkolonial teori og praksis

Praktisk teologi

Queerteori

Systematisk teologi, Dogmatikk

Urfolkstudier

Økofeminisme

Økoteologi

Land

Norge

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae