Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Arild Bjørndal

RBUP Øst og Sør (Direktør) - RBUP Øst og Sør

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Professor ii) - Universitetet i Oslo

Bjørndal-bilde

Kontaktinfo


RBUP Øst og Sør

E-post

Adresse
Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Universitetet i Oslo

E-post

Annet

Besøksadresse
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004, St. Olavs plass, 0130 Oslo Tel.: 2325 5000 Fax: 2325 5010

Privat e-post

Bakgrunn

Arild Bjørndal er opptatt av å fremme en mer kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten og i helseforvaltningen. Gjennom sin formidlingsvirksomhet har han også arbeidet for å trekke pasientene mer aktivt inn i beslutninger som angår deres eget liv og egen helse. Som styreleder i The Campbell Collaboration (www.campbellcollaboration.org) og som medarbeider i The Cochrane Collaboration (www.cochrane.org) har han bidratt til å organisere kunnskapen om hvilke tiltak som har effekt, i form av kunnskapsoversikter (systematic reviews) og metaanalyser. Arild Bjørndal var også en av initiativtakerne til et elektronisk bibliotek for norsk helsetjeneste; Helsebiblioteket (www.helsebiblioteket.no) og til opprettelsen av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (www.kunnskapssenteret.no. Nå arbeider han særlig mot andre sektorer i samfunnet; som justis, politi, barnevern, integrering, boligsosialt arbeid og utdanning.

Forskningsmessig arbeider Arild Bjørndal for tiden med prosjekter knyttet til "shared decision-making", "evidence-informed policy-making" og "mindfulness training". Han er professor i samfunnsmedisin og undervisningsleder i dette faget. Han er også medlem av fagplanutvalget for faget Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring (KLoK). I sin hovedstilling er han forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Tidligere har han vært avdelingsoverlege ved Avdeling for samfunnsmedisin på Folkehelseinstituttet, professor I på UiO og divisjonsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet.

Arild Bjørndal har utgitt flere bøker, blant andre "Statistikk for helse- og sosialfagene" (1996, ny utg. i 2004), "Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag" (2000, ny utg. i 2007), "Tenke- og arbeidsmåter i medisinen (2003, ny utg. i 2007)" og med "Med makten i sitt ord: festskrift til Per Fugelli på 60-årsdagen" (2003, redigert sammen med Magne Nylenna).

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsmedisin, sosialmedisin

Emner

Beslutningsstøtte

Evidensbasert medisin

Kunnskapsbasert medisin

Kunnskapsbasert praksis

Metaanalyse

Oppmerksomhet og oppmerksomhetsretting