Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Marta Struminska-Kutra

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag (Førsteamanuensis) - VID vitenskapelige høgskole

Kontaktinfo


Annet

Besøksadresse
marta.struminska@vid.no

Privat e-post

Bakgrunn

Sosiologi

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Sosiologi

Emner

Innovasjon i offentlig sektor

Land

Norge

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer