Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Margunn Bjørnholt

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress () - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Bjørnholt-bilde

Kontaktinfo


Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

E-post

Annet

Hjemmeside
Personlig nettside

Bakgrunn

Forsker I, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Direktør, Oslo Research (ORES)

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsøkonomi

Sosiologi

Emner

Arbeid og familie

Feministisk økonomi

Generasjonsoverføring

Kjønn

Likestilling

Menn og maskuliniteter

Migrasjon

Organisasjon og ledelse

Partnervold

Sosial endring

Vold i nære relasjoner

Økonomisk sosiologi


Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA