Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Anne Cathrine Furuheim

Fakultet for helsefag (Høgskolelektor) - VID vitenskapelige høgskole

Kontaktinfo


Annet

Besøksadresse
VID Vitenskaplig høyskole, fakultet for helsefag

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
Diakonhjemmet sykehus Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Alderspsykiatrisk avdeling Tåsen

Vitenskapsdisipliner

Emner

Akuttpsykiatri

Enhetlig ledelse

Klinisk veiledning

Livssyn

Medisinsk simulering

Psykiatrisk sykepleie

Sikkerhet og beredskap

Verdibasert ledelse

Yrkesfaglig veiledning

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Forskningsresultater i Cristin