Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Nicoletta Businaro

Fakultet for sosialfag (Førsteamanuensis) - VID vitenskapelige høgskole

Businaro-bilde

Kontaktinfo


Annet

Besøksadresse
VID-Vitenskapelige høgskole Diakonveien 14, 0370 Oslo nicoletta.businaro@vid.no

Bakgrunn

Jeg har utviklet min kompetanse i psykologi og i familieterapi. I utgangspunktet var jeg interessert i eksperimentell psykologi og i kvantitative metoder. Jeg endte opp med å fordype meg i to hovedtemaer: emosjonell utvikling (spesielt i barndommen) og situasjoner hvor et individ opplever funksjonsnedsettelse (f.eks. autistisk spektrumsforstyrrelse). Jeg forsøkte å integrere kvalitative og kvantitative metoder. I løpet av min PhD og Post Doc var jeg i mine forskningsprosjekter og i min undervisning med studenter inspirert av positiv psykologi-tilnærming med fokus på subjektiv velvære. Denne tilnærmingen er fortsatt viktig i min rolle som familieterapeut (systemisk tilnærming).

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Utviklingspsykologi

Emner

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner