Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Tor-Arne Isene

Avd Alderspsykiatri () - Sykehuset Innlandet HF

Senter for diakoni og profesjonell praksis (Stipendiat) - VID vitenskapelige høgskole

Kontaktinfo


Sykehuset Innlandet HF

E-post

Annet

Besøksadresse
E-post: tor.arne.isene@sykehuset-innlandet.no

Samarbeidsrelasjoner


Religionspsykologisk senter - Sykehuset Innlandet

Bakgrunn

Har bakgrunn som sykehusprest, to år i somatikk og ni år i psykisk helsevern. To år som fast medlem i palliativt team, seks år i klinisk etikk komite (KEK). For tiden PhD-stipendiat ved Religionspsykologisk senter i Sykehuset Innlandet med prosjekt i om eksistensiell meningsdannelse hos personer med alvorlig demens. Tilknyttet PhD programmet "Diakoni, verdier og profesjonell praksis" ved VID vitenskapelige høgskole.

Vitenskapsdisipliner

Emner

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae