Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Tone Lindheim

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag (Høgskolelektor) - VID vitenskapelige høgskole

Lindheim-bilde

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Sosiologi

Emner

Diakoni

Flerkulturelle forhold

International ledelse

Ledelse og lederutvikling

Lokalsamfunnsutvikling

Mangfoldsledelse

Organisasjon og ledelse

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner