Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Sverre Bergh

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Forsker) - Sykehuset i Vestfold HF

Div Psykisk helsevern (Forsker) - Sykehuset Innlandet HF

Kontaktinfo


Sykehuset i Vestfold HF

E-post

Hjemmeside
http://www.aldringoghelse.no/

Sykehuset Innlandet HF

E-post

Adresse
DPS (Distriktpsykiatrisk senter)

Annet

Privat e-post

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Sykdomsforløp og bruk av helseressurser i sykehjem

TID i hjemmetjenesten

A-DEM Activity in dementia - needs and neuropsychiatric symptoms

Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandling. Del 1

Nasjonal kartlegging av kommunenes tilrettelagte tjenestetilbud for personer med demens - 2018

Alkoholbruk hos eldre med kognitiv svikt og demens

Norwegian Old age Health and Retirement Survey (NORSE)

SAM-AKS III

Health-related quality of life in older nursing home patients with and without dementia with cancer diagnoses and other comorbidity – a quantitative and qualitative design

Innføring av strukturert medisingjennomgang i norske sykehjem

Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandling: en randomisert pilotstudie - Evalueringsintervju

LEVE HELE LIVET EN KVALITETSREFORM FOR ELDRE - oppsummering av kunnskap og forskningsresultater - Overganger og brudd i pasientforløp for eldre

Helse, livskvalitet og funksjon etter radikal kirurgi eller strålebehandling for prostatakreft. En tverrsnittstudie med fokus på menn som fikk behandling i høyere alder (>= 70 år). Delstudie IIB

Helse, livskvalitet og funksjon etter radikal kirurgi eller strålebehandling for prostatakreft. Delstudie I og IIA

REDIC (Resource use and Disease Course in Dementia)

Epigenetiske profiler i blod hos pasienter med demens og nevropsykiatriske symptomer. Et kombinert genetikk-epigenetikk prosjekt

Prevalens av demens i Trøndelag

Aldring i Trøndelag

Trajectories in Real Life and Risk Factors of Dementia (TRAIL-DEM)

Psykose ved demens

Demensteamets oppgaver

Utviklingsprosjekt. Bistand i utviklingsprosjekter og utviklingstiltak i demensplan 2020.Tjenester til hjemmeboende med demens

Mobility in nursing home residents – a longitudinal study of the trajectory of mobility and associations with dementia, pain and behaviour.

MicroRNA for diagnose og prediksjon av forløpet av Alzheimers sykdom

Etiske tema ved familiemedlemmers involvering i avgjørelser om behandling av NPS hos sykehjemspasienter med demens

Anxiety in dementia: Validation of screening instrument and correlates

Kartlegging eldre og rus

SAM-AKS Samhandling mellom sykehjem og spesialisthelsetjenestenForskningssentre

Alderspsykiatrisk forskningssenter