Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Sverre Bergh

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Forsker) - Sykehuset i Vestfold HF

Div Psykisk helsevern (Forsker) - Sykehuset Innlandet HF

Kontaktinfo


Sykehuset i Vestfold HF

E-post

Hjemmeside
http://www.aldringoghelse.no/

Sykehuset Innlandet HF

E-post

Adresse
DPS (Distriktpsykiatrisk senter)

Annet

Privat e-post

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Health-related quality of life in older nursing home patients with and without dementia with cancer diagnoses and other comorbidity – a quantitative and qualitative design

Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandling: en randomisert pilotstudie - Evalueringsintervju

Helse, livskvalitet og funksjon etter radikal kirurgi eller strålebehandling for prostatakreft. Delstudie I og IIA

TID i hjemmetjenesten

Kartlegging eldre og rus

Trajectories in Real Life and Risk Factors of Dementia (TRAIL-DEM)

REDIC (Resource use and Disease Course in Dementia)

Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandling. Del 1

Mobility in nursing home residents – a longitudinal study of the trajectory of mobility and associations with dementia, pain and behaviour.

Prevalens av demens i Trøndelag

Innføring av strukturert medisingjennomgang i norske sykehjem

Demensteamets oppgaver

MicroRNA for diagnose og prediksjon av forløpet av Alzheimers sykdom

A-DEM Activity in dementia - needs and neuropsychiatric symptoms

Etiske tema ved familiemedlemmers involvering i avgjørelser om behandling av NPS hos sykehjemspasienter med demens

Alkoholbruk hos eldre med kognitiv svikt og demens

Utviklingsprosjekt. Bistand i utviklingsprosjekter og utviklingstiltak i demensplan 2020.Tjenester til hjemmeboende med demens

SAM-AKS III

LEVE HELE LIVET EN KVALITETSREFORM FOR ELDRE - oppsummering av kunnskap og forskningsresultater - Overganger og brudd i pasientforløp for eldre

Anxiety in dementia: Validation of screening instrument and correlates

Epigenetiske profiler i blod hos pasienter med demens og nevropsykiatriske symptomer. Et kombinert genetikk-epigenetikk prosjekt

Sykdomsforløp og bruk av helseressurser i sykehjem

SAM-AKS Samhandling mellom sykehjem og spesialisthelsetjenesten

Norwegian Old age Health and Retirement Survey (NORSE)

Nasjonal kartlegging av kommunenes tilrettelagte tjenestetilbud for personer med demens - 2018

Aldring i Trøndelag

Psykose ved demensForskningssentre

Alderspsykiatrisk forskningssenter