Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Inger-Lise Negård

Senter for diakoni og profesjonell praksis (Stipendiat) - VID vitenskapelige høgskole

Negård-bilde

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

Annet

Bakgrunn

Barnevern og sosialt arbeid. Har arbeidserfaring fra 1. og 2. linje barnevern; saksbehandling, institusjonsomsorg, akutt- og utredningsarbeid nasjonalt og internasjonalt. Har mastergrad i sosialt arbeid og forsker på offentlig barneomsorg; kombinasjonen av institusjons- og fosterhjemsomsorg(PhD). Har undervisnings- og veiledererfaring fra bachelor og masterprogrammene i sosialt arbeid.

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emner

Barn og unge

Barnevern

Barns deltakelse

Kvalitative forskningsmetoder

Offentlig barneomsorg

Profesjonell praksis

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer