Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Laila Hov

Helsetjenester (Seniorrådgiver) - Folkehelseinstituttet

Senter for diakoni og profesjonell praksis (Stipendiat) - VID vitenskapelige høgskole

Hov-bilde

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

Annet

Privat e-post

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emner

Diskursanalyse

Døden

Kritisk vurdering

Kvalitativ metode

Lindrende behandling

Sykepleiedokumentasjon

Systematiske oversikter

Tekstanalyse

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer


Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA