Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Liv Jorunn Solstad

Senter for omsorgsforskning vest (Forsker) - Høgskulen på Vestlandet

Solstad-bilde

Kontaktinfo


Høgskulen på Vestlandet

E-post

Annet

Samarbeidsrelasjoner
2017 – Forskning ”Medverknad og deltaking for tilsette i heimebaserte helse- og omsorgstenester ved etablering av kommunalt lokalt aksjonssenter”. 2013-2015 FOU - ”Tydeleg leiing -Utvikling av OU-arbeid i kommunen” 2012-2013 FoU IA-arbeid hjå oss”. Hausten 2010. Utviklingsprosjekt i samarbeid med Innovasjon Norge og forskingsrådet. Leia prosjektet ”Handling som behandling”.

Bakgrunn

Master i Samfunnsarbeid, delfag Master of Management, rettslære grunnfag, delfag arbeids- og organisasjonspsykologi. 16 års arbeidserfaring frå Aetat (NAV), 5 år som personalsjef i Nordisk Språkteknologi, 10 års erfaring som sjølvstendig konsulent. Arbeidar no ved Høgskulen på Vestlandet som leiar for Omsorgsteknologilaboratoriet.

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Trygg hjemme: forbedret monitoreringsteknologi for hjemmeboende eldre

Medverknad og deltaking

Senter for omsorgsforskning (SOF) som nasjonalt nettverk inngår som partner i det nasjonale støtteapparatet sammen med Helsedirektoratet og Kommunenes Sentralforbund (KS). SOF består av fem regionale sentre som i felleskap vil koordinere og levere oppdraget gitt av Helsedirektoratet. I oppdraget skal vi formidle eksisterende kunnskap om reformens områder.

ViBor - velferdsteknologi i sosiale botjenester