Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Frode Vartdal

Avdeling for immunologi og transfusjonmedisin (Avdelingsoverlege) - Oslo universitetssykehus HF

Vartdal-bilde

Kontaktinfo


Oslo universitetssykehus HF

E-post

Annet

Besøksadresse
Professor dr. med. Frode Vartdal Immunologisk institutt Rikshospitalet 0027 Oslo

Vitenskapsdisipliner

Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag

Medisinsk immunologi

Emner

B-lymfocytter

Benmargsceller

Multippel sklerose

T-lymfocytter

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen


Prosjekter

Intrathecal immune responses in neurological diseases