Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Stein Fredriksen

Seksjon for akvatisk biologi og toksikologi (Professor) - Universitetet i Oslo

Fredriksen-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Oslo

E-post

Annet

Besøksadresse
Blindernveien 31, Biologisk institutt, Rom 4303

Samarbeidsrelasjoner
NIVA: Tareskogsøkologi. Roskilde Universitet: Tareskogsøkologi. University of Texas at Austin: Undervisning - korall økologi. Åbo Akademi - sjøgras

Bakgrunn

Jeg arbeider i dag i hovedsak med problemstillinger knyttet til tare og tareskogsøkologi. Jeg har tidligere også arbeidet med ålegrassystemer. Hovedfokus har vært på det botaniske plan, men jeg har også studert næringskjeder fra primæprodusenter opp til fisk. Jeg arbeider mye i felt og dykking har vært en av arbeidsmetodene som har vært flittig benyttet. Dette gir muligheter til å utføre eksperimenter under vann i naturlige miljøer. I de siste årene har feltarbeidet vært fokusert til tareskogsstudier rundt Ålesundskanten. Her er tareskogen velutviklet og uten nedbeiting fra kråkeboller. Fra 2008 har jeg startet på et nytt prosjekt som studerer interaksjoner mellom kråkeboller og tareskog, nå med feltundersøkelser nær Hammerfest og på Vega i Nordland. Jeg er også involvert i et prosjekt som omhandler tap av sukkertare langs kysten av Sørnorge. I 2010 er det startet opp et Nordic Seagrass Network, hvor jeg sitter sentralt. Dette nettverket har som mål å samle informasjon om sjøgras fra alle nordiske land, holde PhD kurs og fremme viktigheten av sjøgras som biotop.

Vitenskapsdisipliner

Marinbiologi

Matematikk og naturvitenskap

Økologi

Emner

Biologi

Marin botanikk

Miljø

Systematikk

Tare

Tareskogøkologi

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer