Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Joron Pihl

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (Professor) - OsloMet - storbyuniversitetet

Pihl-bilde

Kontaktinfo


OsloMet - storbyuniversitetet

E-post

Telefon
+47 67 23 72 40

Annet

Besøksadresse
Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning Postboks. 4 St. Olavs plass N- 0130 Oslo

Samarbeidsrelasjoner
Nordisk Senter for Fremragende Forskning, Rettferdighet gjennom Utdanning (JustEd), Professor Gunilla Holm, Helsinki Universitet

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emner

Diskursanalyse

Diskursteori

Etniske relasjoner

Flerkulturelle utdanningsstudier

Inkludering og ekskludering av minoriteter

Kritisk multikulturalisme

Kritisk teori

Lese- og skriveopplæring

Lærerutdanning

Profesjonelt skjønn

Rasisme

Tverrprofesjonelt samarbeid

Land

Norge

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA
NORART
PUBMED