Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Bente Hamnes

Revmatismesykehuset AS (Forsker) - Revmatismesykehuset AS

Institutt for helsevitenskap Gjøvik (Førsteamanuensis) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Hamnes-bilde

Kontaktinfo


Revmatismesykehuset AS

E-post

Telefon
92832549

Adresse
Margrethe Grundvigs vei 6

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post

Annet

Besøksadresse
Revmatismesykehuset AS, Margrethe Grundtvigs veg 6, 2609 Lillehammer Tlf +4761279500

Privat e-post

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emner

Egenmestring

Evalueringsstudier

Forventninger

Informert samtykke

Kvalitative metoder

Mestringsforventninger

Oversettelsesprosesser

Pasientundervisning

Sykepleie

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Prosjekter