Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Faith Gabrielle Guss

Seniorsenteret (Førsteamanuensis) - OsloMet - storbyuniversitetet

Kontaktinfo


OsloMet - storbyuniversitetet

E-post

Telefon
+47 67 23 50 00

Annet

Privat e-post

Vitenskapsdisipliner

Teatervitenskap

Emner

Dramapedagogikk

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Prosjekter


Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA
NORART
PUBMED