Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Laurence Marie Anna Habib

Institutt for informasjonsteknologi (Instituttleder) - OsloMet - storbyuniversitetet

Habib-bilde

Kontaktinfo


OsloMet - storbyuniversitetet

E-post

Telefon
+47 67 23 86 57

Annet

Besøksadresse
Institutt for informasjonsteknologi Fakultet for Teknologi, Kunst of Design Høgskolen i Oslo Postboks 4 St Olavs Plass 0130 Oslo

Vitenskapsdisipliner

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Pedagogiske fag

Emner

Barn og media

Datastøttet samarbeidslæring

Digitale medier

E-læring

Forskerveiledning

Forskningsmetode

IKT og læring

IT i utdanning og læring

Informatikk

Kvalitative metoder

Læring i sosiokulturelt perspektiv

Læringsteknologi

Media

Metodeutvikling

Nettbasert læring

Nye medier

Samfunnsvitenskapelig metode

Land

Norge

Personinformasjon

Curriculum Vitae