Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Margareth Sandvik

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (Professor) - OsloMet - storbyuniversitetet

Institutt for barnehagelærerutdanning (Professor) - OsloMet - storbyuniversitetet

Sandvik-bilde

Kontaktinfo


OsloMet - storbyuniversitetet

E-post

Telefon
+47 67 23 75 09

OsloMet - storbyuniversitetet

E-post

Telefon
+47 67 23 75 09

Annet

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Litteraturvitenskapelige fag

Nordisk litteratur

Emner

Digitale verktøy

Diskursanalyse

Kartlegging

Retorikk

Språkutvikling

Tospråklighet


Prosjekter

SciTalk - Natural Science in Everyday Conversations in Preservice Teacher’s Education (Erasmus+ prosjekt)

Synteserapport om språk og språkmiljø i barnehagen

Resepsjon og retorikk. Læring og tekststrategiske valg i barns møte med nye medier på småskoletrinnet

Litteratur og estetiske uttrykk for barn og unge med særlige behov

iRom. Berøringsteknologi som foreberedelse til forståelse av nasjonale leseprøver på 5. trinn

BEYOND ACCESS: Improving Quality of Early Years Reading Instructions in Ethiopia and South Sudan

Resepsjon og retorikk. Læring og tekststrategiske valg i barns møte med nye medier på småskoletrinnet

Med digitale verktøy inn i teksten

Flerspråklige barns vei til skriftspråket

Tospråklig assistanse i barnehagen – dokumentasjon og evaluering

Utdanningsdirektoratet /ANDRE

"De har ikke språk!" Barnehagen versus skolens vurdering av skolestarternes språkferdigheter

Utdanningsdirektoratet/ANDRE

Læring med IKT i skole og bibliotek, elevers teknologimestring (LISBET)

Klasseromssamtaler med og mellom barn på 1.-4. trinn. En review-artikkel som kan danne grunnlag for problemstillinger og forskningsfoki i videreføringen av GoBan-prosjektet inn i skolen

Barns kropslige lek

Lek, bevegelse og kommunikasjon


Forskningsgrupper

Children with special needs
FoU på barnetrinnet - med vekt på begynneropplæring
Profesjonsdiskurser og profesjonsutøvelse i mangfoldige samfunn
Barnehageforskning
Fagdidaktikk i skole, barnehage og lærerutdanning
Barnehage: mangfold, oppvekst og inkludering

Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA