Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Tone Rustøen

Avdeling for FoU, Akuttklinikken (Forsker) - Oslo universitetssykehus HF

Avdeling for sykepleievitenskap (Professor ii) - Universitetet i Oslo

Kontaktinfo


Oslo universitetssykehus HF

E-post

Universitetet i Oslo

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Pain management of intensive care unit (ICU) patients - An intervention study to evaluate the effect of systematic pain management of various groups of ICU patients

Musikkbasert intervensjon tol pasienter med demens sykdom på sykehjem

Senplager, funksjonsnivå og livskvalitet hos intensiv pasienter

Postoperativ smertebehandling av barn - intervensjon med sykepleiere

Rehabilitering etter lungekreftoperasjon

Higher education, professional development and mental health

Kneproteseoperasjoner - Screening av pasienter og behandlingsresultater

Symptomer, mestringstro og tilfredshet hos pasienter som gjennomgår dagkirurgi

Kommunikasjon om symptomer hos intensivpasienter

Pain, symptom clusters and health related quality of life in patients receiving total knee arthroplasty - a longitudinal study

Musikkbasert intervensjon tol pasienter med demens sykdom på sykehjem

Symptomer, stress og livskvalitet hos pårørende til intensivpasienten

Livskvalitet og helse i normalbefolkningen.

A Randomized clinical trial of a psycho-educational intervention to improve pain management after day surgery

Challenges in pain management to patients after surgery

Challenges in pain management to patients after surgery

Challenges in pain postoperative pain management

Family care givers in different nursing contexts

Helseproblemer hos langtidsmottakere av sosialhjelp i Norge - med fokus på smerter og livskvalitet

Kommunikasjon mellom pasienter med kroniske smerter og sykepleiere

Pain, coping, and barriers to pain management in outpatients with cancer

Smertelindring etter hjertekirurgi/Patients' pain management outcomes after cardiac surgery

The relationship between hope and family caregiver strain

Utfordringer i smertebehandling til pasienter med postoperative smerter


Forskningsgrupper

Network for Research and Innovation to Decrease Symptom Burden and Improve Quality of Life Outcomes in Patients with Chronic Conditions (NORSMAN)
Sykepleie
Quality of Life from a life course perspective
Smerte