Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Inger Marie Stigen

Handelshøyskolen (Førsteamanuensis) - OsloMet - storbyuniversitetet

Stigen-bilde

Kontaktinfo


OsloMet - storbyuniversitetet

E-post

Telefon
+47 67 23 82 37

Annet

Samarbeidsrelasjoner
Partner i prosjektet Coordination agreements, financial incentives and local responses in the governance of Danish and Norwegian health and care services. Prosjektleder: Forskningsleder, Hilmar Rommetvedt, IRIS Stavanger. Partner: Professor Karsten Vrangbæk, Københavns Universitet

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Evaluering

Helse- og velferdspolitikk

Lokalforvaltning og lokaldemokrati

Offentlig administrasjon og politikk

Organisasjonsteori

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae