Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Erik Døving

Handelshøgskolen ved UiT i Harstad (Førsteamanuensis) - UiT Norges arktiske universitet

Handelshøyskolen (Førsteamanuensis) - OsloMet - storbyuniversitetet

Kontaktinfo


UiT Norges arktiske universitet

E-post

OsloMet - storbyuniversitetet

E-post

Telefon
+47 67 23 82 59

Hjemmeside
http://www.hio.no

Annet

Besøksadresse
Høgskolen i Oslo og Akershus, SAM Pilestredet 35, Oslo Postboks 4 St. Olavs plass 0130 OSLO tlf 22 45 36 42

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Bedriftsøkonomi

Offentlig og privat administrasjon

Organisasjonspsykologi

Sosiologi

Emner

Bedriftsintern opplæring

Evalueringsforskning

HRM human resource management

Komparativ metode

Kompetanse

Kompetanseoppbygging

Kvantitative forskningsmetoder

Læringsmiljø

Organisasjon og ledelse

Organisasjonslæring

Personalledelse

Profesjoner

Samfunnsvitenskapelig metode

Sosial kompetanse

Strategisk kompetanseutvikling

Strategisk ledelse

Survey-metode

Økonometriske og statistiske metoder: generelt

Land

Danmark

Norge

Storbritannia

Sverige

USA

Personinformasjon

Curriculum Vitae