Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Heidi Lyshol

Avdeling for helse og ulikhet (Seniorrådgiver) - Folkehelseinstituttet

Kontaktinfo


Folkehelseinstituttet

Telefon
21077000

Annet

Besøksadresse
Nasjonalt Folkehelseinstitutt Avd. for helsestatistikk Postboks 222 Skøyen 0213 Oslo

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
DG Sanco, Folkhelseforeningen, Høgskolen i Vestfold, Høgskole i Oslo og Akershus, Universitet i Oslo, University of Manchester, INSA (Portugal), EU/EØS

Vitenskapsdisipliner

Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Emner

Anvendt statistikk

Folkehelse

Helseindikator

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Prosjekter

Folkehelse i et norsk perspektiv

Improvement of epidemiological health information to support public health decision and management in Portugal. Towards reduced inequalities, improved health and bileteral cooperation

COVID-19 among the Pakistani immigrant population in Northern Europe

Koordinering av indikatorer til OECD

Mammografi - adgang og bruk


Forskningsgrupper

Anvendt Folkehelse (AnFo)

Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA
NORART
PUBMED