Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   



Ingjerd Hvatum

Fakultet for helsefag (Høgskolelektor) - VID vitenskapelige høgskole

Hvatum-bilde

Kontaktinfo


Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner

Folkehelse

Forebyggende helsearbeid

Forebyggende psykisk helsevern, barn og unge

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner