Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Ellen Syrstad

Fakultet for sosialfag (Førsteamanuensis) - VID vitenskapelige høgskole

Syrstad-bilde

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

Annet

Privat e-post

Bakgrunn

Barnevern og familieterapi. Klinisk erfaring fra 1.- og 2. linje barnevern, og familie- og nettverksbehandling av ungdom og familier (MST). Master i familieterapi, og forsker på familievernets oppfølging av foreldre som er fratatt omsorgen (PhD). Har også pedagogisk kompetanse - høyskolepedagogikk.

Vitenskapsdisipliner

Emner

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Personinformasjon

Curriculum Vitae