Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Margrete Aadnanes

Timelønnede SAM (Førsteamanuensis) - OsloMet - storbyuniversitetet

Fakultet for sosialfag (Førsteamanuensis) - VID vitenskapelige høgskole

Aadnanes-bilde

Kontaktinfo


OsloMet - storbyuniversitetet

E-post

Telefon
+47 67 23 80 34

Annet

Besøksadresse
VID vitenskapelige høgskole

Bakgrunn

Har bachelor, master og PhD i sosialt arbeid og praksiserfaring frå miljøterapi med barn og unge, samt frå barnevernstjenesten.

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emner

Barn og unge

Barnevern

Enslige mindreårige flytkninger

Majoritets- og minoritetsperspektiver i sosialt arbeid

Sosialt arbeid

Vold mot barn og unge i nære relasjoner