Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Zada Pajalic

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (Førsteamanuensis) - OsloMet - storbyuniversitetet

Fakultet for helsefag (Professor) - VID vitenskapelige høgskole

Pajalic-bilde

Kontaktinfo


OsloMet - storbyuniversitetet

E-post

Telefon
+47 67 23 63 70

Annet

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emner

Deltagende aksjonsforskning

Fokusgrupper

Kvalitativ intervjumetode

Kvalitative forskningsdesign

Masterstudenter

Personalledelse

Scoping review

Sykepleievitenskap

Systematiske oversikter

Underernæring

Undervisning og veiledning av bachelorstudenter

Ungdoms seksuelle og reproduktive helse

Velferdsteknologi

systematisk litteraturgjennomgang

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Prosjekter

Mat och måltidsteknik för ett hälsosamt och oberoende åldrande

Brukerreisen til kvinner som velger å reise hjem innen 24 timer etter fødsel

Very early discharged new mothers sense of security when health and care providers use telemedicine as a platform to follow-up- – a systematic literature study

Iodine status in pregnant and lactating women in Norway

Empowering patient’s autonomy by embedding the medical ethical principles (or bioethical principles) in the introduction and use of artificial intelligence (AI) in care- a systematic literature study

Tillitsmodellen i hjemmebaserte tjenester

Innføring av SAFE – tidlig oppdagelse av Subakutt/Akutt Funksjonssvikt hos Eldre i hjemmetjenesten bydel Frogne

 Hvordan erfarer og beskriver ansatte i hjemmetjenesten, opplevd økt kvalitet på tjenestene ved bruk av Digihelse?

Variety of digital aids/virtual aids in rehabilitation after stroke explicitly focusing on various social contexts, practical challenges, and technical barriers- a systematic literature review

What different types of health-technology/welfare technology give in exchange/benefit to the group of older people living at own homes - a systematic literature review of randomized controlled trials

Health-technology/welfare technology in older adults that are living at own homes- a systematic literature review of the experiences

Matdistribution till hemmaboende äldre personer ur flera perspektiv

Global Mobility-project between VID Specialized University and University of Haifa


Forskningsgrupper

Tjenester og kvalitet i eldreomsorgen (TJENESTEFORSK) (Service development for older persons)
Global Helse (FIGH)