Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Heidi Moen Gjersøe

Levekår, helse, arbeid og sosial ulikhet (Forsker) - OsloMet - storbyuniversitetet

Fakultet for sosialfag (Førsteamanuensis) - VID vitenskapelige høgskole

Gjersøe-bilde

Kontaktinfo


OsloMet - storbyuniversitetet

E-post

Telefon
+47 67 23 53 27

Annet

Hjemmeside
Personlig nettside

Bakgrunn

Undervisnings- og forskningsområder: Velferds- og sosialpolitikk, velferdsstat, trygd, Nav, profesjonsutøvelse, skjønnsutøvelse, sosialt arbeid, kvalitative forskningsmetoder. Doktorgrad i profesjonsstudier med en studie av utforming og lokal iverksetting av aktiveringspolitikk i Nav. Programansvarlig for masterstudiet i sosialt arbeid og koordinator for fellesemnet i forskningsmetoder, vitenskapsteori og forskningsetikk ved masterprogrammene ved VID. Associate Editor for International Journal of Social Welfare.

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Sosiologi

Emner

Aktiveringspolitikk

Førstelinjetjeneste

Kvalitative forskningsmetoder

NAV

NAV-reformen

Skjønnsutøvelse

Sosialpolitikk

Trygd og sosialt arbeid

Velferdspolitikk

Land

Norge

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae