Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Sissel Hovik

Handelshøyskolen (Professor) - OsloMet - storbyuniversitetet

Kontaktinfo


OsloMet - storbyuniversitetet

E-post

Telefon
+47 67 23 82 36

Annet

Besøksadresse
Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet Storbyuniversitetet. Postboks 4 St. Olavs plass. 0130 Oslo

Samarbeidsrelasjoner
Samarbeider med Universidad Complutense de Madrid (de la Fuente), RMIT Melbourne (McShane) og Arbeidsforskingsinstituttet (Reichborn-Kjennerud og Brattbakk) i prosjektet Democratic Urban Development in the Digital Age. Samarbeider med forskere på NIBR i prosjekter om vannforvaltning. Tilknyttet nordisk nettverk for samfunnsvitenskapelig miljøforskning (NESS) og kommuneforskning (NORKOM)

Bakgrunn

Dr. Polit i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo i 2001.

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Deltakelse

Flernivåstyring

Forholdet mellom stat og kommuner

Governance

Kommunal forvaltning og politikk

Miljøvern

Samhandlingsledelse

Land

Norge

Region

Norden

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner