Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Torgeir Haugen

Institutt for barnehagelærerutdanning (Førstelektor) - OsloMet - storbyuniversitetet

Haugen-bilde

Kontaktinfo


OsloMet - storbyuniversitetet

E-post

Telefon
+47 67 23 74 95

Annet

Besøksadresse
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Høgskolen i Oslo og Akershus. Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 OSLO

Samarbeidsrelasjoner
Nordisk Institut, Aarhus Universitet

Vitenskapsdisipliner

Allmenn litteraturvitenskap

Kulturvitenskap

Nordisk litteratur

Emner

Axel Jensen

Barn

Barn og unge med særlige behov

Barnelitteratur

Dag Solstad

Danning

Dekadanse

Det ubevisste

Dobbeltgjengermotivet

Fantastisk litteratur

Genreteori

Grunnfortellinger

Henrik Ibsen

Kjell Aukrust

Knut Hamsun

Knut Rose

Litteraturhistorie

Litteratursosiologi

Per Inge Bjørlo

Populærlitteratur

Science fiction

Tor Åge Bringsværd

Tverrvitenskapelighet

Land

Norge

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Forskningsopphold

Registrerte forskningsopphold i Cristin

Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA