Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Gunnar Haaland

Institutt for barnehagelærerutdanning (Førsteamanuensis) - OsloMet - storbyuniversitetet

Haaland-bilde

Kontaktinfo


OsloMet - storbyuniversitetet

E-post

Telefon
+47 67 23 75 55

Annet

Besøksadresse
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo, Pilestredet 52

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
Norsk Gammeltestamentlig Selskap, 1994-; Collegium Judaicum, 1997-; International Josephus Colloquium, 1998–2006; Nordic Network in Qumran Studies, 2004-2007; Norsk nytestamentlig fagforum, 2005-; Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, 2008-; Text møter tekst, 2014-.

Vitenskapsdisipliner

Etikk

Fagdidaktikk

Oldtidens historie

Religionsvitenskap, religionshistorie

Teologi

Emner

Antisemittisme

Barnebibler

Bibelfag, Det gamle testamente

Bibelfag, Det nye testamente

Bibeloversettelse

Hebraisk språk

Josefus

Jødedommen

Religion i barnehage og skole

Land

Israel

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA
NORART