Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Liv Merete Nielsen

Institutt for estetiske fag (Professor) - OsloMet - storbyuniversitetet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (Professor) - UiT Norges arktiske universitet

Nielsen-bilde

Kontaktinfo


OsloMet - storbyuniversitetet

E-post

Telefon
+47 67 23 87 75

UiT Norges arktiske universitet

E-post

Annet

Samarbeidsrelasjoner
Høgskolen i Vestlandet (HiV), Høgskolen i Volda (HiVolda), Universitetet i Tromsø (UiT), Høgskolen i Sørøst Norge (HSN), Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Norges tekniske museum, Kunst og design i skolen (KDS), K8-industridesign, Smartbird

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Emner

Brukermedvirkning

Demokratisk medborgerskap

Design

Designdidaktikk

Kunstdidaktikk

Læreplanutvikling

Romlige representasjoner

Tegning

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner