Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Ira Malmberg-Heimonen

Masterstudiene i sosialfag (Professor) - OsloMet - storbyuniversitetet

Malmberg-Heimonen-bilde

Kontaktinfo


OsloMet - storbyuniversitetet

E-post

Telefon
+47 67 23 81 52

Annet

Besøksadresse
Ira Malmberg-Heimonen, Professor Høgskolen i Oslo og Akershus, Postboks 4, St. Olavs Plass NO-0130 Oslo Tlf. 22453646/mobil +47 93633283

Vitenskapsdisipliner

Emner

Evidensbasert sosialt arbeid

Intervensjonsforskning

Randomiserte kontrollerte studier

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Forskningsopphold

Registrerte forskningsopphold i Cristin