Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Walter Schönfelder

Institutt for barnevern og sosialt arbeid (Professor) - UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinfo


UiT Norges arktiske universitet

E-post

Telefon
+4777620828

Hjemmeside
http://uit.no/sosiologi/1449/21

Annet

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Sosiologi

Emner

Arbeidsinkludering og inkluderingskompetanse

Diskursanalyse

Diskursteori

Dokumentanalyse

Helsetjenesteforskning

Komparativ forskning

Kvalitative forskningsmetoder

Profesjonsidentitet

Psykisk helse / mental helse

Samfunnsarbeid

Sosial omsorg

Sosialpolitikk

Sosialt arbeid

Land

Norge

Tyskland

Region

EU

Europa

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer