Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Gro Beate Samdal

Fakultet for helsefag (Førsteamanuensis) - VID vitenskapelige høgskole

Kontaktinfo


Annet

Privat e-post

Bakgrunn

Utdannet sykepleier 1981, Bach grad 1986 (administrasjon- og organisasjonsvitenskap, Sosiologi og Sykepleievitenskap). Cand san 2004, Ph.D grad 2019 ved UiB (forskningsgruppe for allmennmedisin) finansiert av Norges Forskningsråd. Har arbeidserfaring fra en rekke stillinger ved Haukeland Universitetssykehus; sist som leder av Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale sykehus Lærings- og mestringssenteret. Deretter spesialrådgiver i arbeid med etablering av Frisklivssentraler i foretakets omliggende kommuner. Forsker på effekten av Frisklivsentralenes tilbud på endring av helsevaner (kvantitativ og kvalitativ metode). Er interessert i helsefremmende arbeid, helsepersonells kommunikasjonsferdigheter (helsepedagogikk) og pasientens helsekompetanse. Har vært veileder ved Høgskolen i Bergens videreutdanning innen motiverende intervju. Leder et forskningsprosjekt som utforsker lederes og ansattes arbeid for å forebygge og forhindre covid-19 smitte ved 28 sykehjem i regionen (kvalitativ metode).

Vitenskapsdisipliner

Emner

Endring av levevaner

Helsefremmende arbeid

Helsekompetanse

Helsepedagogikk

Motiverende intervju

Selvbestemmelsesteori

Sykepleieutdanning