Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Stephen Sirris

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag (Førsteamanuensis) - VID vitenskapelige høgskole

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag (Seksjonssjef) - VID vitenskapelige høgskole

Sirris-bilde

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

VID vitenskapelige høgskole

E-post

Annet

Bakgrunn

Utdannet cand. theol., cand. musicae, idehistorie mellomfag, praktisk-pedagogisk utdanning, samt master i verdibasert ledelse. Arbeidserfaring som prest og musiker. Undervisningserfaring fra Kirkelig utdanningssenter i Nord og Høgskolen i Tromsø i stilling som høgskolelektor i kirkemusikk, samt Diakonhjemmet høgskole i verdibasert ledelse med vekt på organisering og ledelse i ideell sektor.

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Samfunnsvitenskap

Teologi

Emner

Etikk og ledelse

Frivillige organisasjoner

Frivillighet

Helseledelse

Kirke og samfunn

Kirkeledelse

Kunnskapsorganisasjoner

Mellomledelse

Organisasjon og ledelse

Organisasjonsidentitet

Profesjonsstudier

Veiledning

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner