Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Kaare Magne Nielsen

Institutt for naturvitenskapelige helsefag (Instituttleder) - OsloMet - storbyuniversitetet

Nielsen-bilde

Kontaktinfo


OsloMet - storbyuniversitetet

E-post

Telefon
+47 67 23 63 17

Annet

Besøksadresse
Institutt for naturvitenskapelige helsefag, OsloMet-Storbyuniversitetet, Postboks 4, St Olavs plass, 0130 Oslo

Hjemmeside
Personlig nettside

Bakgrunn

Kaare M. Nielsen er instituttleder ved Institutt for naturvitenskaplige helsefag, OsloMet, Oslo. Han var tidligere professor og gruppeleder i mikrobiologi ved Institutt for Farmasi, Universitetet i Tromsø. Nielsen har doktorgrad i biologi fra Norges Teknisk-Vitenskaplige Universitet, Trondheim, og har senere hatt postdoktorale studier i Tyskland (BBA), Nederland (IPO-DLO) og USA (Harvard Universitetet). Sabbatical ved Yale University i 2011. Nielsen var tilknyttet GenØk-Senter for biosikkerhet (Tromsø) som rådgiver og er tidligere medlem av GMO panelet til Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) (Oslo, Norge) og European Food Safety Authority (EFSA) GMO panelet. Nåværende medlem av Mikrobiell økologi panelet i VKM.

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

MOOCAHUSET

MOOCAHUSET II/Bokskapet