Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Ingeborg Hartz

Institutt for sykepleiefag  (Førsteamanuensis) - Høgskolen i Innlandet

Avdeling for kroniske sykdommer og aldring (Forsker) - Folkehelseinstituttet

Avd Forskning (Forskningssjef) - Sykehuset Innlandet HF

Kontaktinfo


Høgskolen i Innlandet

E-post

Folkehelseinstituttet

Telefon
21077000

Sykehuset Innlandet HF

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Farmakologi

Samfunnsfarmasi

Emner

Farmakoepidemiologi

Farmakologi

Farmasi

Fysiologi

Kvantitative forskningsmetoder

Psykofarmaka

Personinformasjon

Curriculum Vitae