Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Geir F Lorem

Forskningsgruppe for klinisk psykologi (Professor) - UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinfo


UiT Norges arktiske universitet

E-post

Telefon
+4777646533

Hjemmeside
http://ash.lorem.no

Annet

Besøksadresse
Institutt for helse og omsorgsfag Det helsevitenskapelige fakultet UIT Norges arktiske universitet NO-9037 Tromsø Kontor: 77 64 65 33 Priv: 97 77 34 53

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag

Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Etikk

Filosofi

Samfunnsmedisin, sosialmedisin

Sykepleievitenskap

Emner

Fenomenologi

Profesjonsetikk

Psykiatri

Vitenskapsteori

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer