Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Marianne Nilsen

Institutt for miljø- og naturvitskap (Førsteamanuensis) - Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinfo


Høgskulen på Vestlandet

E-post

Annet

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Emner

Fjord økologi

Marin økologi

Marine økologiske ressurser og miljøstatus

Miljøtilstand økologisk og kjemisk tilstand

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner