Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Øyvind Ravna

Forskning Jurfak (Professor) - UiT Norges arktiske universitet

Ravna-bilde

Kontaktinfo


UiT Norges arktiske universitet

E-post

Telefon
+4777646510

Annet

Besøksadresse
Teorifagbygget hus 4 TEO-H4 4.424

Privat e-post

Vitenskapsdisipliner

Rettsvitenskap

Emner

Folkerett

Jordskifte

Reindrift

Samerett

Sivilprosess

Tingsrett

Urfolk

Urfolks menneskerettigheter

Land

Norge

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Forskningsopphold

Registrerte forskningsopphold i Cristin

Prosjekter

The Recognition of Indigenous Property Systems within Arctic States


Forskningsgrupper

Forskergruppe for samerett