Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Stian Normann Anfinsen

Institutt for fysikk og teknologi (Førsteamanuensis) - UiT Norges arktiske universitet

Anfinsen-bilde

Kontaktinfo


UiT Norges arktiske universitet

E-post

Telefon
+4777645173

Hjemmeside
http://www.phys.uit.no/~stiann

Annet

Besøksadresse
Nordlysobservatoriet Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
Robert Jenssen, UiT; Sebastiano Serpico, Universitetet i Genova (Italia); Gabriele Moser, Universitetet i Genova (Italia); Armando Marino, Open University (UK).

Hjemmeside
Personlig nettside

Bakgrunn

Stian Normann Anfinsen mottok gradene Cand. Mag., Cand. Scient. og Ph.D. i fysikk fra nåværende UiT Norges arktiske universitet i henholdsvis 1997, 2000 og 2010. Han tok mastergraden M.Sc. in Communications, Control and Digital Signal Processing ved University of Strathclyde i Glasgow, Skottland i 1998. Han jobbet for Kongsberg Spacetec i Tromsø fra 2001 til 2005. Deretter flyttet han til UiT Norges arktiske universitet, Institutt for fysikk og teknologi, hvor han nå er førsteamanuensis ved Maskinlæringsgruppa, etter tidligere å ha jobbet med satellittfjernmåling ved Jordobservasjonsgruppa. Hans nåværende forskningsinteresser er analyse av multimodale/heterogene bilder gjennom bruk av teori fra dataset shift, domain adaptation og deep learning. Han fortsetter også sitt arbeid med statistisk modellering, parameterestimering, klassifisering, endringsdeteksjon og måldeteksjon anvendt på satellittbilder og spesielt polarimetrisk syntetisk aperturradar, særlig rettet mot fjernmåling av skog og vegetasjon.

Vitenskapsdisipliner

Andre geofag

Annen informasjonsteknologi

Simulering, visualisering, signalbehandling, bildeanalyse

Statistikk

Emner

Bildebehandling

Digital signalbehandling

Jordobservasjon

Matematisk og statistisk modellering

SAR-bilder

Satelittfjernmåling

Statistisk signalbehandling

Syntetisk aperturradar

Prosjekter