Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Ursula-Georgine Småland Goth

Seksjon for folkehelse og manuell behandling (Professor) - Høyskolen Kristiania

NLA Høgskolen (Professor ii) - NLA Høgskolen

Fakultet for helsefag (Professor) - VID vitenskapelige høgskole

Goth-bilde

Kontaktinfo


Høyskolen Kristiania

E-post

Telefon
95965969

NLA Høgskolen

E-post

VID vitenskapelige høgskole

E-post

Telefon
+4795965969

Annet

Besøksadresse
Høyskolen Kristiania; Prinsensgate/P2-18, Oslo.

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
NFMH (Nasj. forskningsnettverk for migrasjon og helse), COST (European Cooperation in Science and Technology), NLA høyskolen, Oslo Kommune, Aal kommune, UIB (Universitetet i Bergen), FHI (Folkehelseinstitutt), Innvandrerrådet Oslo, Universitetet i Desujon (Sør Korea); Forskernettverk for tropiske og importerte sykdommer v.OUS (Oslo Universitetssykehus) Universitetet i Gøteborg. EUPHA (European Public Health Association); NOFIK (Norsk forening for interkult. kompetanse);

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag

Andre pedagogiske fag

Bedriftsøkonomi

Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Forebyggende medisin

Samfunnsmedisin, sosialmedisin

Emner

Arbeidsinkludering

Diversity management

Fastlegeordning

Folkehelse

Frivillighet

Health literacy

Helsefremmende

Helsetjenesteforskning

Interkulturell kommunikasjon

Mangfoldsledelse

Migrasjon

Migrasjonspedagogikk

Minoritetshelse

Organisasjon og ledelse

Salutogenese

Land

Bosnia-Hercegovina

Israel

Rwanda

Sør-Korea

Østerrike

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Forskningsopphold

Registrerte forskningsopphold i Cristin

Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA
NORART
PUBMED