Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Ursula-Georgine Småland Goth

Seksjon for folkehelse og manuell behandling (Professor) - Høyskolen Kristiania

NLA Høgskolen (Professor ii) - NLA Høgskolen

Fakultet for helsefag (Professor) - VID vitenskapelige høgskole

Goth-bilde

Kontaktinfo


Høyskolen Kristiania

Telefon
95965969

NLA Høgskolen

E-post

VID vitenskapelige høgskole

E-post

Telefon
+4795965969

Annet

Besøksadresse
Høyskolen Kristiania; Prinsensgate/P2-18, Oslo.

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
NFMH (Nasj. forskningsnettverk for migrasjon og helse), COST (European Cooperation in Science and Technology), NLA høyskolen, Oslo Kommune, Aal kommune, UIB (Universitetet i Bergen), FHI (Folkehelseinstitutt), Innvandrerrådet Oslo, Universitetet i Desujon (Sør Korea); Forskernettverk for tropiske og importerte sykdommer v.OUS (Oslo Universitetssykehus) Universitetet i Gøteborg. EUPHA (European Public Health Association); NOFIK (Norsk forening for interkult. kompetanse);

Bakgrunn

Ursula Småland Goth (f.1961) er utdannet siviløkonom, epidemiolog og sykepleier. Hun tok sin doktorgrad i samfunnsmedisin med spesialisering i helsetjenesteforskning og migrasjonshelse. Hun er i dag ansatt som professor i Folkehelse ved Høyskolen Kristiania og som professor II i Pedagogikk ved NLA høyskolen.

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag

Andre pedagogiske fag

Bedriftsøkonomi

Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Forebyggende medisin

Samfunnsmedisin, sosialmedisin

Emner

Arbeidsinkludering

Diversity management

Fastlegeordning

Folkehelse

Frivillighet

Health literacy

Helsefremmende

Helsetjenesteforskning

Interkulturell kommunikasjon

Mangfoldsledelse

Migrasjon

Migrasjonspedagogikk

Minoritetshelse

Organisasjon og ledelse

Salutogenese

Land

Bosnia-Hercegovina

Israel

Rwanda

Sør-Korea

Østerrike

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Forskningsopphold

Registrerte forskningsopphold i Cristin

Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Prosjekter

Verdier til besvær? Aktuelle didaktiske utfordringer i skole og barnehage.

Dental Education at the Crossroads: Challenges and Change.

Evaluering av førstegangshelseundersøkelser hos innvandrere med flytningbakgrunn og deres familie

Primary health care - 10 years after the introduction of the GP Scheme

Livets ABC - 2013 - 2016: Simulering som didaktisk tilnærming i helsefagutdanningen

Fra frafall til kvalitet - Helhetlig yrkesopplæring – og relevant yrkesfaglærerkompetanse - i samarbeid mellom skole, bedrift og høgskole

Simulering som didaktisk tilnærming i helsefaglig opplæring

Professional education: Core values today

Norway: Migrants and mental health

Relevant yrkeskompetanse for helsefagarbeidere i møte med innvandrerkvinner

Minoritetsspråklige barn og trivsel på skolen

Equitable health services for Sámi people with Alzheimer dementia (SamiHealth)

«Jeg forstår ikke hva pasienten sier…»

Vernepleiefaglig kompetanse i helsefaglig praksis

Vern av historiske fartøy i Norge

Mammografi - adgang og bruk

Hjemmesykepleie i et flerkulturelt perspektiv

Simulering som didaktisk tilnærming: Å tilrettelegge for likeverdige helsetjenester for innvandrerpasienter med kommunikasjonsutfordringer

Puss fra første tann

An immigrant is more than meets the eye

Fertility-related communication of healthcare professionals with childhood cancer patients

Undervisning og Læring gjennom Zoom

Digitale historiefortelling som metodisk tilnærming i yrkesfaglig undervisning

Counteracting addicition problems

Hvordan ser bransjen på elevens læringsutbytte?

Hvordan ser bransjen på elevens læringsutbytte?

Folkehelse i et norsk perspektiv

Kvalitet i pedagogisk praksis

Yrkesrelevans BI-HK-Viken

Entreprenørskap i yrkesfaglærerutdanningen i restaurant og - matfag

Immigrants use of the General Practitioner Scheme - a mixed method study / Innvandreres bruk av fastlegeordning


Forskningsgrupper

Anvendt Folkehelse (AnFo)
Trope og importsykdommer
Treningsvitenskap innen helse- og prestasjonsutvikling (TreVit)
HENÆR-senteret
Operativ pedagogikk

Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA
NORART
PUBMED