Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Ursula-Georgine Småland Goth

Seksjon for folkehelse og manuell behandling (Professor) - Høyskolen Kristiania

NLA Høgskolen (Professor ii) - NLA Høgskolen

Fakultet for helsefag (Professor) - VID vitenskapelige høgskole

NLA Høgskolen (Forskningskoordinator) - NLA Høgskolen

Goth-bilde

Kontaktinfo


Høyskolen Kristiania

E-post

Telefon
95965969

NLA Høgskolen

E-post

VID vitenskapelige høgskole

E-post

Telefon
+4795965969

NLA Høgskolen

E-post

Annet

Besøksadresse
Høyskolen Kristiania; Prinsensgate/P2-18, Oslo.

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
NFMH (Nasj. forskningsnettverk for migrasjon og helse), COST (European Cooperation in Science and Technology), NLA høyskolen, Oslo Kommune, Aal kommune, UIB (Universitetet i Bergen), FHI (Folkehelseinstitutt), Innvandrerrådet Oslo, Universitetet i Desujon (Sør Korea); Forskernettverk for tropiske og importerte sykdommer v.OUS (Oslo Universitetssykehus) Universitetet i Gøteborg. EUPHA (European Public Health Association); NOFIK (Norsk forening for interkult. kompetanse);

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag

Andre pedagogiske fag

Bedriftsøkonomi

Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Forebyggende medisin

Samfunnsmedisin, sosialmedisin

Emner

Arbeidsinkludering

Diversity management

Fastlegeordning

Folkehelse

Frivillighet

Health literacy

Helsefremmende

Helsetjenesteforskning

Interkulturell kommunikasjon

Mangfoldsledelse

Migrasjon

Migrasjonspedagogikk

Minoritetshelse

Organisasjon og ledelse

Salutogenese

Land

Bosnia-Hercegovina

Israel

Rwanda

Sør-Korea

Østerrike

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Forskningsopphold

Registrerte forskningsopphold i Cristin

Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Prosjekter

COVID-19 among the Pakistani immigrant population in Northern Europe

Informal Caregivers and Psychosocial Support: Analysis of European Dementia Policy Documents

Folkehelse i et norsk perspektiv

Primary health care - 10 years after the introduction of the GP Scheme

Access to Health and Social Services for Elderly 60 aged in Slovakia: Public Health Perspective

Kvalitet i pedagogisk praksis

Fra frafall til kvalitet - Helhetlig yrkesopplæring – og relevant yrkesfaglærerkompetanse - i samarbeid mellom skole, bedrift og høgskole

Mangfold i det norske klasserommet. Utfordringer og muligheter i lærerutdanningen

Fertility-related communication of healthcare professionals with childhood cancer patients

Verdier til besvær? Aktuelle didaktiske utfordringer i skole og barnehage.

Norway: Migrants and mental health

Mammografi - adgang og bruk

Professional education: Core values today

Folkehelse og vern av historiske fartøy i Norge

Simulering som didaktisk tilnærming: Å tilrettelegge for likeverdige helsetjenester for innvandrerpasienter med kommunikasjonsutfordringer

Undervisning og Læring gjennom Zoom

Simulering som didaktisk tilnærming i helsefaglig opplæring

Evaluering av førstegangshelseundersøkelser hos innvandrere med flytningbakgrunn og deres familie

Immigrants use of the General Practitioner Scheme - a mixed method study / Innvandreres bruk av fastlegeordning


Forskningsgrupper

Trope og importsykdommer
Anvendt Folkehelse (AnFo)
Operativ pedagogikk


Forskningssentre

Mangfald & Samhandling

Søk i eksterne biblioteksdatabaser

NORART
PUBMED
ORIA