Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Marius Warg Næss

Nordområdeavdelingen (Forsker) - Norsk institutt for kulturminneforskning

Senter for fredsstudier (CPS) (Førsteamanuensis) - UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinfo


Norsk institutt for kulturminneforskning

E-post

Telefon
7775 0441

Hjemmeside
www.niku.no

UiT Norges arktiske universitet

E-post

Hjemmeside
http://uit.no/antropologi/1434/29

Annet

Besøksadresse
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Framsenteret, N-9296 Tromsø

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
Norsk institutt for naturforskning (NINA): Bård-Jørgen Bårdsen, PhD og Torkild Tveraa, PhD. University College London: Ruth Mace, professor.

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Humanøkologi

Kvantitative forskningsmetoder

Nomadisme

Pastoralisme

Reindrift

Samisk etnografi

Spillteori

Tibet

Tidsallokering, jobbatferd og ansettelsesforhold

Tverrfaglig samarbeid

Vitenskapsteori

Økologisk antropologi

Økonomisk antropologi

Land

Kina

Norge

Region

Asia

Norden