Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Alicja Renata Sadownik

Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag (Førsteamanuensis) - Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinfo


Høgskulen på Vestlandet

E-post

Annet

Besøksadresse
aras@hib.no

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Emner


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Prosjekter

Paraplyprosjektet: Naturen som danningsarena

Portretter av pedagogikkundervisningens praksis i BLU: Forskningsbasert undervisning - nettbrett og lærende fellesskap

Lived Democracy – qualities and challenges.

Polish female migrants and their families – a study of care deficit

Negotiating neglected narratives Unpacking stories of children and teachers in educational practices

Den levde kroppen erobrer place: danning i naturen i et fortolkende perspektiv

Portraits of pedagogy teaching in EEC-teacher education

Poles in the UK: The Portraits of Polish Migrants Children’s School Life in the Context of Broader Adaptation Processes

“Modernization of the multicultural education methods in pre-school and pre-primary education”

Bullying as concept and phenomenon in kindergarten context.

Portretter av pedagogikkundervisningens praksis i BLU: Vurderingsformer for profesjonsutvikling

Lived Democracy in School

Barnehage som tillitsarena. Hvordan lages den flerkulturelle samfunnskontrakten?

Rural Teaching. Understanding Teacher Knowledge and Practice in Rural Areas (in Norway, Germany, Poland and Lithuania)

Kindergarten Teacher Educators: people within demands of academia

KINDKNOW - Kindergarten Knowledge Centre for Systemic Research on Diversity and Sustainable Futures

Portraits of pedagogy teaching in EEC-teacher education: Emerging understandings of pedagogy, good teaching and professional development.


Forskningsgrupper

Naturen som danningsarena
Barnehagen som (ut)danningsarena - Kindergarten as an arena for cultural formation


Forskningssentre

Senter for utdanningsforskning (SUF)KINDKNOW - Kindergarten Knowledge Centre for Systemic Research on Diversity and Sustainable Futures