Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Tove Irene Dahl

Forskningsgruppe for kognitiv psykologi (Professor) - UiT Norges arktiske universitet

Dahl-bilde

Kontaktinfo


UiT Norges arktiske universitet

E-post

Telefon
+4777645456

Annet

Samarbeidsrelasjoner
Opplevelser i Nord (www.opplevelserinord.no) Et NFR-finansiert program som består av forskere fra Universitetet i Tromsø, Handelshøgskolen i Bodø, Høgskolen i Harstad, Nordlandsforskning, NORUT og Bioforsk. Vi er knyttet til 15 forskjellige delprosjekter som er relatert til tre ulike aspekter av opplevelsesorientert reiseliv i Nordområder: (1) Fra ressurs til opplevelser, (2) Verdiskaping i opplevelsesbasert reiseliv, og (3) Innovative og konkurransedyktige reiselivsbedrifter.

Vitenskapsdisipliner

Andre psykologiske fag

Kognitiv psykologi

Emner

Fredspedagogikk

Interesse

Læring

Læringsmiljø

Natur- og kulturbasert reiseliv

Pedagogisk psykologi

Språk, andrespråklæring

Språkforståelse

Land

Norge

USA

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Personinformasjon

Curriculum Vitae