Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Ragnar Nortvedt

Stasjon Matre (Seksjonssjef) - Havforskningsinstituttet

Nortvedt-bilde

Kontaktinfo


Annet

Besøksadresse
ragnar.nortvedt@hi.no

Privat e-post

Vitenskapsdisipliner

Akvakultur

Andre fiskerifag

Fôring

Matematisk modellering og numeriske metoder

Statistikk

Emner

Eksperimentell design

Fiskefôr

Kjemometri

Multivariat modellering

Produktutvikling

Sjømat

Statistikk

Land

Canada

Norge

Vietnam

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Prosjekter